Xuất Khẩu Dầu UCO Cho Nhà Sản Xuất Biodiesel Trên Toàn Thế Giới

23-01-2021

QUY TRÌNH XUẤT KHẨU

 

I.  SƠ ĐỒ QUY TRÌNH

 

 

 

II .DIỄN GIÃI

1. Vận chuyển.

+ Hàng hóa được tập kết tại kho của các nhà máy sản xuất.Sau đó hàng hóa được xe chuyên dụng (ISO Tanks ) vận chuyển về xưởng sản suất

2. Lọc cặn dầu.

+ Khi hàng hóa được vận chuyển về xưởng sẽ được xử lý qua hệ thống lọc cặn.

3. Bơm hàng lên bồn chứa chuyên dụng.

+ Sau khi hàng hóa được lọc qau hệ thống,Dầu sẽ được bơm lên các bồn chứa chuyên dụng

+ Dầu sẽ được chờ lắng, xử lý và giám định

4. Bơm hàng lên cont xuất.

+ Khi kiễm định có kết quả đạt hàng hóa sẽ được bơm lên container có lắp đặt túi Flexi bag xuất xuống cảng


Zalo
Hotline: 0917374489